Convocatòria

Si penses que pots contribuir a teixir una xarxa d'accions innovadores per a millorar la ciutat, no ho dubtes, anima't i presenta el teu projecte per a València.

Quin tipus de projecte?

Qualsevol iniciativa que provoque trobades i activitats entre associacions, col·lectius, veïns i veïnes la fi de les quals siga millorar la vida dels barris i enriquir les relacions entre els seus habitants i els 'cossos' creatius de la ciutat.
S'acceptaran projectes que incloguen un o varis dels següents camps: música, arts plàstiques, escèniques i visuals, fotografia, disseny, literatura i edició, audiovisuals (cinema i documental), urbanisme, ciències socials, pedagogia, tecnologies, ciència, esports, salut i gastronomia.

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat que complisca amb els requisits arreplegats en el capítol I de les bases.

¿Hi ha ajudes directes?

Hi ha una dotació econòmica màxima de 4.000€ per projecte per a impulsar les iniciatives seleccionades. A més es concediran accèssits per a significar altres projectes, encara que no hagen obtingut dotació econòmica.

Tinc una idea, tinc els socis, com ens presentem?

Cal preparar un projecte que s'ajuste a les bases, seguir les recomanacions de contingut i extensió. S'haurà de presentar la documentació a través de la plataforma ENTREU de la Universitat de València. Per a poder formalitzar la inscripció podrà realitzar-se utilitzant algun dels metodes d'accés, que s'estableixen en els Punts de Registre d'Usuari.

Quan?

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2016 i finalitzarà el 26 de setembre de 2016 tots dos inclusivament. Els projectes per als quals se sol·licita aquesta ajuda han de desenvolupar-se abans del 28 de febrer de 2017.

No obstant això, de manera excepcional, d’acord amb les necessitats específiques dels projectes seleccionats, i a petició dels beneficiaris de les ajudes, es pot autoritzar l’extensió de l’execució i justificació del projecte fins al 28 d’abril de 2017.

Com es valora?

Es tindran en compte aquells projectes que siguen capaços de transformar l'entorn on intervenen, dinamitzant-los i adaptant-se a les seues característiques. Que estiguen vinculats al teixit sociocultural del barri on es realitze la proposta. Que aporten innovació i integració. Que la idea siga replicable en altres contextos. Que el grup que proposa siga divers en la seua composició (disciplinar, generacional, de gènere...). Que s'aprofiten els recursos disponibles de manera eficient.

Qui ho valora?

S'ha seleccionat un grup d'experts i expertes que, de manera independent, valoraran cada projecte rebut assignant-li una puntuació segons els criteris d'avaluació assenyalats en el capítol 7 de les bases.

La comissió avaluadora està composada per:

  • Antonio Ariño Villarroya, Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.
  • Antonio Collado Izquierdo, Cap del Servei de Joventut de l’Ajuntament de València.
  • Esther Alba Pagán, Degana de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
  • Marisol Salanova, Critica d’art  i Comissària d’exposicions.
  • Ana Mª Chillarón Huélamo, Tècnica de Gestió de la Universitat de València.
¿Algun altre dubte?

Pots contactar-nos a través de l'email emergents@uv.es.