Per Què

En els últims anys, hem viscut el sorgiment d'un moviment sociocultural en la ciutat de València que no ha comptat amb suport institucional, a excepció d'algunes accions puntuals procedents de l'àmbit universitari.

Moltes de les propostes sorgides han tingut un caràcter inestable i efímer, vinculat a l'escassetat de recursos, la precarietat perllongada i la migració a altres territoris. Aquesta desconnexió institucional amb el moviment sociocultural de la ciutat ha impedit que institucions, públiques i privades, pogueren exercir un rol important en la promoció d'aquelles pràctiques i activitats que es poden situar dins d'una cultura crítica, participativa i innovadora.
Amb l'estratègia EMERGENTS, la Universitat de València, amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat, tracta d'adquirir un paper referent a l'hora d'impulsar i promocionar pràctiques i agents innovadors en l'àmbit sociocultural del terme municipal de la ciutat de València des de múltiples disciplines: música, arts plàstiques, escèniques i visuals, fotografia, disseny, literatura i edició, audiovisuals (cinema i documental), urbanisme, ciències socials, pedagogia, tecnologies, ciència, esports, salut i gastronomia.