Inici Convocatòria

Estratègia de col·laboració amb els agents socials, culturals i creatius de València, com a eina d'activació d'innovació social al territori.

Convocatòria

L’objecte de la convocatòria és donar suport a intervencions socioculturals realitzades per entitats o col·lectius que es porten en el terme municipal de València, mitjançant projectes d’innovació artística o sociocultural que plantegen i desenvolupen estratègies i experiències d’inclusió social i de dinamització d’espais socials i urbans.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques a títol individual o agrupades en equips o col·lectius d’entre 18 a 35 anys, i les persones jurídiques (entitats, associacions, etc.), on almenys el 50% dels membres hauran de tenir les edats esmentades.

Les ajudes estan destinades a donar suport econòmic a activitats i projectes d’innovació artística o sociocultural que plantegen i desenvolupen estratègies i experiències d’inclusió social i de dinamització d’espais socials i urbans en algun de les següents àmbits d’actuació, que es refereixen a continuació: música, arts plàstiques, escèniques i visuals, fotografia, disseny, literatura i edició, audiovisuals (cinema i documental), urbanisme, ciències socials, pedagogia, tecnologies, ciència, esports, salut i gastronomia.
bases

CONSULTA LES BASES